Go to Top

주일예배 설교

pastor_kwon_hyuk_chun_kcpc

Page 1 of 2812345...1020...Last »
설교제목설교날짜말씀선포본문말씀

주님의 손 February 4, 2018 admin http://kcpc.us/media/Sun/2018/01/s180204.mp3

거룩한 백성이 되리라 January 28, 2018 admin http://kcpc.us/media/Sun/2018/01/s180128.mp3

선교 – 주님의 유언 January 21, 2018 admin http://kcpc.us/media/Sun/2018/01/s180121.mp3

무엇을 따라 갈 것인가? January 14, 2018 admin http://kcpc.us/media/Sun/2018/01/s180114.mp3

거룩하게 하소서 January 7, 2018 admin http://kcpc.us/media/Sun/2018/01/s180107.mp3

다윗의 레슨 December 31, 2017 admin http://kcpc.us/media/Sun/2017/04/s171231.mp3

성탄절에 기억할 이름들 December 24, 2017 admin http://kcpc.us/media/Sun/2017/04/s171224.mp3

사울의 레슨 December 17, 2017 admin http://kcpc.us/media/Sun/2017/04/s171217.mp3

모세의 레슨 December 10, 2017 admin http://kcpc.us/media/Sun/2017/04/s171210.mp3

에서의 레슨 December 3, 2017 admin http://kcpc.us/media/Sun/2017/04/s171203.mp3

상항중앙장로교회