Go to Top

주일예배 설교

pastor_kwon_hyuk_chun_kcpc

Page 1 of 2812345...1020...Last »
설교제목설교날짜말씀선포본문말씀

감사의 삶 November 18, 2018 admin http://kcpc.us/media/Sun/2018/04/s181118.mp3

감사할 이유 November 11, 2018 admin http://kcpc.us/media/Sun/2018/04/s181111.mp3

소경이 보여준 길 November 4, 2018 admin http://kcpc.us/media/Sun/2018/04/s181104.mp3

하나님의 의 October 28, 2018 admin http://kcpc.us/media/Sun/2018/04/s181028.mp3

기억하라 October 21, 2018 admin http://kcpc.us/media/Sun/2018/04/s181021.mp3

너희는 예수를 누구라 하느냐? October 14, 2018 admin http://kcpc.us/media/Sun/2018/03/s181014.mp3

나는 그리스도인입니다 October 7, 2018 admin http://kcpc.us/media/Sun/2018/03/s181007.mp3

갑절의 능력을 받으라! September 30, 2018 admin http://kcpc.us/media/Sun/2018/03/s180930.mp3

하나님의 집에서 September 23, 2018 admin http://kcpc.us/media/Sun/2018/03/s180923.mp3

니고데모의 선택 September 16, 2018 admin http://kcpc.us/media/Sun/2018/03/s180916.mp3

상항중앙장로교회