Go to Top

주일예배 설교

pastor_kwon_hyuk_chun_kcpc

Page 1 of 2812345...1020...Last »
설교제목설교날짜말씀선포본문말씀

2016 고난주간 새벽 기도회 March 24, 2016 admin

2016 고난주간 새벽 기도회 March 23, 2016 admin2016 고난주간 새벽 기도회

2016 고난주간 새벽 기도회 March 22, 2016 admin

2016 고난주간 새벽 기도회 March 21, 2016 admin

서머나 교회 March 20, 2016 admin

두아디라 교회 March 13, 2016 admin

에베소 교회 March 6, 2016 admin

두 종류의 날 February 28, 2016 admin  

길 (2) February 21, 2016 admin

길 (1) February 14, 2016 admin

상항중앙장로교회